هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
cPanel (s1) اطلاعات php
Game DE 1 | Falkenstein اطلاعات php
Game DE 2 | Falkenstein اطلاعات php
Game US 1 | Dallas اطلاعات php
Game US 2 | Seattle اطلاعات php